Kooliruumid 2018-06-05T11:44:25+00:00

Kooliruumid

Ülevaade Tabasalu Ühisgümnaasiumi kooliruumidest ja koolimajast.

TÜG peamine õppehoone on rajatud aastal 1986. Aastal 2007 alustati 10 aastase projektiga, mille eesmärgiks oli täielikult renoveerida kõik peamise õppehoone ruumid. Aastaks 2017 said kõik õppehoone ruumid täielikult kaasajastatud. Projekti juures arvestati kestvalt meie töötajaskonna soovidega nii kujunduse kui ka sisustuse osas.

Peale projekti lõppu on investeeringud koolikompleksi füüsilise keskkonna arendamisesse püsinud samaväärsetena (ca 70 000 eurot aastas), mis võimaldab jooksvalt tagada ruumide vastavuse õppekasvatustöö vajadustele.

Ruumidega on võimalik tutvuda läbi alltoodud galerii: