Loading...
Avaleht 2019-08-20T09:49:51+00:00

Tabasalu Ühisgümnaasium

Ajad muutuvad ja meie koos nendega – kooli moto.

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUM

Tabasalu Ühisgümnaasium (TÜG) asub Tallinnast 8km läänes. Kool alustas tööd 1986. aastal ja on Harku valla viiest koolist ainus nelja kooliastmega kool ning oma 48 klassikomplekti, 1 077 õpilase ja 86 õpetajaga suurim.

Lisaks tugeval tasemel füüsilisele keskkonnale on kooli osaks õpilasi ja õpetajaid toetav 11 liikmeline tugikeskus , it- ja arendusmeeskond , töömees, valvurid, koristusmeeskond, köögipersonal.

KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED

Tabasalu Ühisgümnaasiumis on loodud kõik eeldused, et realistlikult ja kestvalt püüelda Eesti parimaks (õpitulemused ja koolirõõm) piirkonnakooliks olemise poole.

Eranditult kõik tegevused meie majas peavad otseselt või kaudselt toetama õpilase arengut.

Haritus – Lapsevanema õigustatud ootus koolile on koolipoolne tugi, tagamaks lapsele enesearendamise osas huvi teket ja hea hariduse kättesaadavust, mis kulmineerub haritusega.

Kultuursus – Kool peab tagama kogukonna/ühiskonna väärtuste edasikandmist, mille tulemusel lapsest sirgub tugev ühiskonna osa, teisisõnu kool panustab lapse kultuurilisse arengusse (väärtused, hoiakud, koostöövõime).

“Õpetajaametis on iga päev unikaalne nagu ka iga õpilane. See ei ole pelgalt amet, vaid kutsumus, ise- ja kooskasvamise ning avastamise rõõm. Koolitee on teekond, mida meie õpilasesindus püüdis tabada ka oma videos (vt videot siit). Seda teekonda läbitakse koolimajas alati koos õpetajaga. Õpetaja on see, kes saab jätta oma kustumatu jälje noore inimese ellu.

Meie kool mõistab seda ja püüdleme läbi dialoogi ja tegude igapäevaselt selle poole, et õpetajal oleks olemas kõik vajalik oma töös säramiseks. Tule sära koos meiega!”


MARTIN ÖÖVEL, direktor

Töökeskkond

Meie eesmärk on luua keskkonda, mis hoolib.

Meie inimesed on meie suurim väärtus. Töökeskkonda kujundab väga oluliselt füüsilises keskkonnas olevate inimeste heaolu ja töörõõm.

Meie koolis on kasutusel õppetoolide süsteem. Õppetool on läbi oma esindaja alati esindatud ka kõigi juhtkonna otsuste juures. Täiendavalt toimuvad õppetoolides ühistegevused ja projektid ning vastastikune parimate praktikate vahetamine. Ühiste tegemiste tava ja ühised eduelamused on meie majas väga kõrgelt hinnatud. Täiendavalt tagab õppetoolide süsteem, et iga õpetaja hääl on kooli juhtimises kuulda ning sellega arvestatakse.

Renoveeritud klassiruumides on õpetajatele tagatud kõik soovikohased töövahendid (arvuti, projektor jne.). Lähtume printsiibist, et õpetajal peab olema kõik tööks vajalik olemas ning vajaduse defineerib iga õpetaja ise.

Lisaks õpetajate toale, kus personal saab nautida tasuta soojasid jooke on kasutusel ka ainepõhised vaheruumid, mis on varustatud pehme mööbli ja arvutitega, et oleks võimalik puhata või vajadusel mõne vaba tunni ajal rahulikus keskkonnas iseseisvat tööd teha.

2002. aastal ulatusliku uuenduskuuri läbinud ja kooliga ühendatud Tabasalu spordikompleksis on meie töötajatel võimalik nautida tasuta ujumist, jõusaali, mullivanne ja erinevaid saunasid. Iseseisvaks sportimiseks on kooli territooriumil ka kilomeetrine suusa/jooksuring ning 2017. aastal valminud uus ja Eesti üks moodsamaid staadione.

Spordikompleksi juures tegutsev Tabasalu huvikool pakub ka kümneid erinevaid põnevaid huviringe.

Tänaseks on käimas ulatuslik kodutunde projekt, mille eesmärk on kõik kooli rekreatsioonialad sisustada koduse kujunduse ja auraga. Viimase aastaga on lisandunud pea 50 uut diivanit, infotelereid ning disainibüroo Velvet kaasabiga on disainitud juba uueks kaks suurt rekreatsiooniala.

Erakordselt suure ja Eesti mõistes unikaalse kooliruumi arenguna on aastaks 2021 valmimas Tabasalu Hariduslinnak, mille valmimisel laieneb tänane kooli pind ligemale poole võrra.

Meie koolis on kõik juhtkonna koosolekud avalikud, et pakkuda kogu kooliperele võimalust koolile oluliste otsuste juures kaasa rääkida. Täiendavalt on kasutusel moodne ja lihtsasti haaratav regulaarne uudiskirjade süsteem nii kooliperele kui ka lapsevanematele. Kooli tegevusi kajastatakse tihedalt Facebookis ning tulevad sündmused on hõlpsasti leitavad kalendrist. Lisaks õppetoolide läbi kuuldavaks olemisele on igal vaheajal ka regulaarselt iga õpetaja kohtumised direktoriga, kus rõõme ja muresid jagatakse ning muredele ühiselt lahendusi proovitakse leida.

Motivatsioonipakett

Pakume mitmekesist ja motiveerivat motivatsioonipaketti.

Usume, et õpetaja amet on päästjate ja arstide kõrval ühiskonnas kõige tähtsamate ametite hulgas. Tabasalu kool paikneb Eesti ühes enim haridust toetavas Harku vallas. Vallas on olnud pikki aastaid tugev poliitiline tahe pingutada selle nimel, et õpetaja töö oleks vääriliselt motiveeritud. Alltoodud lingilt avaneb ülevaade võimalustest, mida oma õpetajatele pakume.

Loe lähemalt

Hariduslinnak

Taristu, mis toetab mitmekülgset õppetööd.

Õppetöö Tabasalu koolis toimub kolmes peamises omavahel ühendatud hoones (hariduslinnak). Selleks on 1986. aastal ehitatud ning tänaseks täielikult renoveeritud õppehoone, 2007. aastal ehitatud algklasside õppehoone, täiendavalt 2002. aastal ulatusliku uuenduskuuri läbinud spordikompleks ning 2017. aastal valminud uus tipptasemel staadion.

Loe edasi

    Täiendavalt on aastal 2020 valmimas uus algklasside hoone, eraldi kaasavat haridust toetav kaasaegne tugikeskuse tiib ning uus senisest tunduvalt suurem multifunktsionaalne aula. Aastal 2021 valmib hariduslinnaku juurde ka Riigigümnaasium.

    Juurdeehituste tulemusel on planeeritud praeguse õppehoone ümberkujundamine progümnaasiumi õppehooneks ning olemasolevatele võimalustele lisada tipptasemel laborid (füüsika, keemia, bioloogia) ning suurendada täiendavate pindade ja varustatuse näol oskusainete (kodundus, käsitöö, tööõpetus) andmise võimalusi.

KOOLIRUUMID

SPA- JA SPORDIKOMPLEKS

HUVIKOOL

STAADION

Kandideerimisprotsess

Kandideerimisprotsess algab läbi selle, et kokku saavad kooli võimalus ametikohta pakkuda
ning kandidaadi soov ennast oma oskuste rakendamise läbi meie kooli töökeskkonnas teostada.

Alusta kandideerimist

Võta ühendust ja suhtleme!

Kui soovid teada rohkem meie võimalusterohkest hariduslinnakust, avatud juhtimismudelist ja töökeskkonnast laiemalt,
siis ära kõhkle, suhtleme!